Пасарел 16 декември

Коледно бягане – Предварително класиране! Жени – къса дистанция

място номер име

резултат

точки
1 40 Андрея Дяксова

36,11

5

2 76 Моника Филипова

37,10

4

3 91 Златимира Абаджиева

38,27

3

4 121 Боряна Балканска

39,07

2

5 67 Лиляна Пчеларова

39,41

1

6 113 Калина Даскалова

42,44

7 79 Боряна Захариева  44,57
8 29 Ваня Славчева

44,58

9 69 Александра Валасопуло

44,59

10 87 Елена Кметова

46,24

5 бонус

11 22 Боряна Мелниклийска

47,45

12 96 Мария Латинова

48,34

13 61 Александрина Славова

49,17

14 105 Весела Кучева

51,10

15 83 Лора Вардарова

52,18

16 84 Ирене Биасиоли

52,18

17 56 Даниеле Монаган

56,22

18 51 Константина Стоянова

1.00,45

Жени – дълга дистанция

място номер име резултат точки
1 93 Мая Недялкова

1.08,33

10
2 6 Евелина Златанова

1.09,42

9
3 71 Венелина Емилова

1.15,15

8
4 25 Нина Димова

1.17,16

7
5 24 Яна Петрова

1.19,34

6
6 77 Христина Козарева

1.23

5
7 19 Людмила Иванова

1.23,17

4
8 65 Весела Димитрова

1.24,08

3
9 68 Паолина Минева

1.36,28

2
10 1 Стефани Стоянова

1.36,36

1

Мъже – къса дистанция

място номер

име

Време

точки

1 64 Павел Дочев

36,35

5+5

2 50 Александър Найденов

36,36

4

3 52 Владимир Калинов

36,37

3

4 7 Иван Ванчев

38,41

2

5 46 Александър Василев

38,41

1

6 30 Атанас Бояров

39,03

7 78 Дамян Калагларски

39,33

8 90 Андрей Абаджиев

40,11

9 74 Ален Драголов

40,12

10 53 Георги Георгиев

40,33

11 98 Иван Радев

41,15

12 95 Димитър Станчев

41,39

13 63 Валентин Мелниклийски

42,26

14 47 Емил Стойчев

43,53

15 3 Милко Казаков

44,50

16 49 Тихомир Димов

45,30

17 11 Здравко Здравков

45,58

18 39 Георги Ачов

47,40

19 138 Лазар Тошкин

47,53

20 20 Момчил Митев

50,15

21 33 Карл Карлов

50,40

22 34 Александър Славов

50,40

23 73 Тодор Георгиев

56,29

24 850 Спас Спасов

1.00,45

25 136 Калин Джамбазов

1.02,45

Мъже – дълга дистанция

място

номер

име

Време

точки

1 86 Николай Кабаджов

1.06,48

10

2 43 Бранислав Бранков

1.06,49

9

3 4 Димитър Казаков

1.06,57

8

4 32 Петър Пировски

1.08,57

7

5 75 Божидар Кръстев

1.09,11

6

6 95 Христо Кабадаев

1.09,42

5

7 17 Христо Близнаков

1.10,06

4

8 27 Йордан Златев

1.10,15

3

9 41 Марио Гинев

1.10,54

2

10 66 Елдер Палас

1.11,05

1

11 82 Боян Калчев

1.11,26

12 37 Валентин Орешков

1.11,26

13 45 Стефан Козарев

1.11,39

14 21 Владимир Пенов

1.11,40

15 62 Александър Янев

1.12,11

16 36 Ясен Мишачук

1.12,30

17 55 Иван Дърпатов

1.12,38

18 91 Георги Игнатов

1.13,10

19 16 Борис Иванов

1.13,42

20 132 Илия Куцаров

1.13,58

21 92 Димитър Русев

1.14,32

22 94 Милен Балабанов

1.14,36

23 74 Лазар Киров

1.14,39

24 81 Георги Димитров Георгиев

1.14,52

25 10 Венцислав Трифонов

1.15,06

26 31 Константин Стоянов

1.15,15

27 9 Валентин Киров

1.15,28

28 13 Антон Стойчев

1.15,34

29 70 Георги Маджаров

1.15,50

5 бонус

30 54 Емил Апостолов

1.16,08

31 57 Филип Филипов

1.16,15

32 88 Йозеф Биро

1.16,27

33 48 Димитър А.Димитров

1.16,48

34 80 Цанко Стойков

1.17,02

35 89 Николай Узунов

1.17,05

36 23 Боян Бановски

1.17,16

37 28 Цветозар Пенов

1.17,57

38 42 Григор Върбанов

1.17,58

39 5 Димитър Апостолов

1.18,21

40 60 Томас Кусан

1.18,24

41 139 Калин Блажев

1.18,59

42 110 Симеон Велков

1.19,44

43 100 Андрей Андонов

1.19,57

44 35 Бариди Йончев

1.20,49

45 18 Еленко Еленков

1.21,06

46 15 Атанас Делчев

1.22,16

47 8 Ивайло Събев

1.22,25

47 12 Румен Танев

1.22,25

49 2 Ивайло Коларов

1.25,58

50 38 Пламен Цукев

1.27,00

51 85 Александър Моллов

1.27,20

52 59 Рикардо Есквивел

1.27,48

53 125 Любен Кенанов

1.33,40

54 850 Любен Федев и Майло

1.34,51

55 58 Джъстин Дилард

1.36,14

56 72 Георги Илиев

1.36,28

57 14 Кръстин Кръстев

1.36,36

58 44 Любен Белов

1.37,08