Вие успешно поръчахте тениска

Вие успешно поръчахте тениска. Ще я получите в деня на старта.