Правила

Правила за участие в RunBG Trail Series
Rulesbig

 • Всеки участник в RunBG Trail Series се задължава да спазва маркировката и да следва  обозначеното трасе.
 • Маркировка има на всеки 200 метра или по-често. Ако участник се обърка или изгуби, трябва да се върне в изходната точка и след това да продължи надпреварата. Маркировката бива – флагчета, ленти, маркировка със спрей или друга.

Стандартна маркировка на трасето - лента с червено-бели ивици

 • Ако някой от участниците скъси трасето, то ще последва дисквалификация от главния съдия/организатор.
 • Участниците се класират по реда на завършване в дистанцията за която са регистрирани. Преместването на друга дистанция, може да бъде направено само преди старта.
 • Ако забележите, че състезател е скъсил трасето, съобщете до 10 минути след като финиширате.
 • Време-измерване и класиране ще бъде направено само за тези, които са завършили състезанието по маркираното от организаторите трасе.
 • Ако не бъде подадена жалба/контестация, че даден състезател е скъсил маршрута – резултатите остават такива, каквито са записани от съдиите на финала. Други решения могат да бъдат взети от главния съдия/организатор на състезанието.
 • Ако имате официално оплакване към провеждането на състезанието можете да го адресирате на адрес info[ @ ] trailseries.bg
 • Дисквалификацията на състезател се извършва от главния съдия след изслушване на жалбата постъпила от друг съдия/маршал или състезател.
 • Организаторите си запазват правото да отменят или прекратят състезанието във всеки един момент, когато това се налага от съображения за сигурност.
 • Всички участници в RunBG Trail Series са длъжни да опазват околната среда, да не унищожават или увреждат растителни и животински видове, да спазват специфичните законови изисквания при преминаване през Национални Паркове и други защитени местности, да не палят огън извън определените за това места.